Polityka prywatności

Nasza polityka ochrony Twoich danych osobowych pozwala nam nawiązać relację zaufania między Tobą a naszymi usługami, aby zaoferować Ci pozytywne doświadczenia w całkowicie przejrzysty sposób. Dzięki tej polityce będziemy mogli uwzględnić Twoje wymagania i spełnić Twoje oczekiwania. W trosce o Twoje zaufanie LLC EVERTE gwarantujemy przede wszystkim poszanowanie Twoich danych osobowych, a także poufność naszych Klientów (dalej Twoje dane). Dla pełnej przejrzystości wobec was, w celu zapewnienia Ci bezpiecznego korzystania z naszej strony internetowej fr.bear-and-bunny.com we wszystkich dostępnych wersjach i związanych zastosowań (zwanego dalej LLC EVERTE miejscu), zapewniamy, w jaki sposób możemy przetworzyć Twoje dane, aby nasze usługi były zawsze zgodne z poszanowaniem Twoich praw. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo, a także poufność i niezmienianie Twojej prywatności i danych za pośrednictwem wszystkich naszych platform. My i nasza polityka gwarantujemy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony wszystkich Twoich danych oraz przed ich ujawnieniem, utratą lub zmianą. Dlatego oddajemy do Twojej dyspozycji wszystkie elementy pozwalające łatwo zrozumieć nasz sposób przetwarzania Twoich danych. Dane te będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do określonego zarządzania i przetwarzania. Oczywiście w każdej chwili możesz mieć dostęp do swoich danych i je modyfikować, ponieważ będą one dostępne w Twoich osobistych przestrzeniach witryny LLC EVERTE. W tych celach dokładamy wszelkich starań, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W związku z tym niżej podpisany LLC EVERTE zobowiązuje się poprzez niniejszą politykę ochrony danych osobowych do przestrzegania podstawowych zasad ogólnych przepisów europejskich i prawa francuskiego w zakresie ochrony danych osobowych, udostępniając Państwu informacje dotyczące istnienie i sposoby przetwarzania danych zastosowano tutaj (pkt 3), prawa masz w stosunku do swoich danych, jak również poprzez stosowanie tych praw sami (pkt 6 i 10). Udostępniane są również wszelkie informacje dotyczące ewentualnych transferów do państwa trzeciego lub odbiorców, jak również czas przechowywania zgromadzonych danych (ust. 5) i środki bezpieczeństwa (ust. 9). 1. Kim jesteś, gdy wspominamy „ty” w niniejszej polityce prywatności, to po prostu dlatego, że jest bezpośrednio związana z wami i dotyczy ciebie jako klienta LLC EVERTE, jeśli złożył zamówienie na stronie LLC EVERTE, klient od LLC EVERTE czy utworzyłeś konto klienta, ale nie nakazał żadnych produktów lub usług, lub jeśli czytasz jako gość na stronie LLC EVERTE bez tworzona na konto klienta lub złożeniu zamówienia. 2. KIM JESTEŚMY LLC EVERTE jest zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek. LLC EVERTE publikuje witrynę fr.bear-and-bunny.com i jako taki realizuje różne przetwarzanie danych jako administrator danych. 3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE 3.1. Kiedy zbieramy dane osobowe Dane osobowe mogą być zbierane, jeśli odwiedzić witrynę LLC EVERTE za pomocą plików cookies, jeśli założyć konto klienta na miejscu LLC EVERTE jedno zamówienie naszych produktów lub usług albo zgodził się być członkiem naszego newslettery (SMS, e-maile). Twoje dane osobowe są wykorzystywane do ułatwienia przeglądania strony LLC EVERTE, a także do zaoferowania bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Dzięki temu możemy jak najlepiej przetwarzać Twoje zamówienia, dokonywać płatności w kilku ratach, unikać oszustw, dokonywać niezbędnych zwrotów i zarządzać opiniami klientów. 3.2. Twoje przeglądanie strony LLC EVERTE Aby umożliwić Ci przeglądanie strony LLC EVERTE, jako podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą. 3.3. Przetwarzanie Twoich zamówień Aby móc zająć się i realizować Twoje zamówienia, wykorzystujemy Twoje dane. Zastosowanie czynimy z niej służy do zarządzania mediacji, relacji z klientami (i to poprzez sieci społeczne), nasze posprzedażna i serwis sprzedaży na odległość, nasze działania związane z zarządzaniem marketingiem i poszukiwanie komercyjnych. W miejscu LLC EVERTE, jak a także za zarządzanie, dostawę i transport zamówień. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy pomiędzy obiema stronami (Ty i nami). Podstawą prawną przetwarzania w odniesieniu do zarządzania wycofaniem produktu jest obowiązek prawny spółki LLC EVERTE. Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes jest, w zależności od przypadku, podstawą prawną przetwarzania w celach marketingowych i poszukiwaniach handlowych. Twoja zgoda dotyczy realizacji płatności „flash”. 3.4. Płatność w ratach W przypadku zamówień, których dotyczy płatność w ratach oraz dla niektórych klientów, Twoje dane są przetwarzane w celu oferowania Ci tego rodzaju płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest stosowanie umowy pomiędzy obiema stronami. Jednak Twoja zgoda pozostaje podstawą przetwarzania Twoich danych bankowych. 3.5. Opinie klientów Aby móc podzielić się swoimi opiniami z naszymi klientami i odwiedzającymi, a także umożliwić pozostawienie opinii na stronie LLC EVERTE, wykorzystujemy Twoje dane na podstawie prawnej Twojej zgody lub uzasadnionego interesu. 3.6. Odbiór płatności i walka z oszustwami Aby umożliwić odbiór płatności i zwalczać oszustwa, wykorzystujemy Twoje dane. Dzięki temu możemy również zagwarantować bezpieczeństwo płatności. Podstawą prawną takiego postępowania jest stosowanie niniejszej umowy między obiema stronami, a także uzasadniony interes LLC EVERTE, jako administratora danych. 3.7. Operacje zarządzania reklamami LLC EVERTE Operacje zarządzania reklamami LLC EVERTE są zarządzane z wykorzystaniem Twoich danych. To pozwoli nam zwiększyć nasze dane i potencjalnych klientach, zarządzać czynności konserwacyjnych i technicznych perspektyw, statystyk handlowych i badaniach kampanii reklamowych, zaktualizuj poszukiwania plików organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie opozycji do akwizycji przez telefon, namawianie, organizowanie naszych konkursów i loterii lub jakiejkolwiek innej operacji w celach promocyjnych, z wyjątkiem hazardu online. Podstawą prawną ww. oświadczeń jest zgoda użytkownika lub prawnie uzasadniony interes LLC EVERTE. 4. DOKĄD PRZEKAZUJESZ TWOJE DANE Twoje dane są przekazywane do kilku wewnętrznych serwisów LLC EVERTE Nie są one wysyłane do osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej: Aby móc realizować Twoje zamówienia, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kilku usługodawców, których specjalizacje są transakcje bankowe, relacje z klientami, obsługa posprzedażna, dostawa, rozwój IT, zarządzanie miejsce lub nawet udzielanie gwarancji lub ubezpieczenia. Aby skonfigurować płatności w X razy, Twoje dane mogą zostać udostępnione usługodawców, takich jak centra płatności i transakcji (banków) lub nawet call center do zarządzania procesami biznesowymi lub doświadczenia klienta., Lub na opinie klientów, do menedżera do zbierania i przetwarzania opinii klientów. Agencja reklamowa LLC EVERTE jest zarządzana, dzięki Twoim danym, klientom agencji i reklamodawcom. 5. PRZECHOWYWANIE DANYCH Dane, które gromadzi LLC EVERTE są przechowywane tylko przez czas i pomoc niezbędną do ustanowienia i zakończenia operacji, o których mowa w paragrafie 3 naszej polityki danych osobowych. Przechowujemy przez pewien czas pewne dane zebrane przez LLC EVERTE: W aktualnych archiwach dla potencjalnych klientów, przez 3 lata od ostatniego kontaktu klienta (w związku z tym mogą być konsultowane przez służby LLC EVERTE). Nie wykonujemy żadnej pośredniej archiwizacji tych danych (w przypadku danych reprezentujących interes administracyjny w przypadku niektórych usług, np. w sprawach sądowych, okresy przechowywania są określone przez obowiązujące zasady przedawnienia). W przypadku naszych zamówień Państwa dane będą archiwizowane w archiwum bieżącym przez 5 lat od zakończenia realizacji zamówień klienta, aw archiwach pośrednich przez 5 lat od zakończenia przechowywania w archiwum bieżącym. To samo dotyczy klientów. Dane bankowe są archiwizowane w archiwach bieżących przez okres ważności karty bankowej (plus jeden dzień). Dla danych bankowych nie prowadzi się pośredniej archiwizacji. Pliki cookie i ich wykorzystanie oraz ramy czasowe są szczegółowo opisane w paragrafie 7 naszej polityki. 6. WYKONYWANIE TWOICH PRAW 6.1. Masz prawo żądać dostępu, modyfikacji i sprostowania swoich Danych. 6.2. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych. Ważne wyjaśnienie: w tym celu musisz kwestionować dokładność swoich danych osobowych przez czas wymagany do sprawdzenia zgodności tych ostatnich. Lub w przypadku, gdy uważasz, że wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia ich wykorzystania, a nie usunięcia. Nie musimy już używać swoich danych do celów wymienionych w pkt 3, ale że Twoje dane są nadal przydatne do ustalenia, wykonania lub obrony praw prawnych, w przypadku, w którym zdecydują się skorzystać z prawa sprzeciwu w czasie wymaganym w celu sprawdzenia, czy uzasadnione powody, do których dążymy, przeważają nad Twoimi. 6.3. Masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, LLC EVERTE nadal będzie mogła przechowywać je w pośrednim formacie archiwalnym przez czas niezbędny do wypełnienia swoich obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych. 6.4. Masz prawo domagać się skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec operacji przetwarzania wykorzystywanych do celów komercyjnych. W przypadku poszukiwania przez e-mail, masz prawo wystąpić o zmianę lub anulowanie subskrypcji biuletynów klikając na hiperłącze wypisać dostępnej we wszystkich newsletterów lub przechodząc bezpośrednio do strony kontaktowej serwisu. GREEN LLC. W przypadku poszukiwania przez SMS, można zrezygnować z subskrypcji wysyłając SMS o treści STOP na numer 36007 lub przeglądając stronę kontaktową serwisu LLC EVERTE. 6.5. Masz prawo do przekazania uprawnień pośmiertnych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych. W przypadku braku tego rodzaju prerogatyw, Twoi następcy i spadkobiercy mają możliwość komunikowania się z LLC EVERTE w celu uzyskania dostępu do wykorzystania tych danych oraz umożliwienia organizacji i rozliczenia majątku zmarłego i/lub zamknąć konto. na miejscu i / lub zażądać zaprzestania stosowania na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać, aby Twoje dane nie były przekazywane osobom trzecim w przypadku śmierci. 6.6. Masz prawo domagać się prawa do przenoszenia. 6.7. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na wykonywanie operacji przetwarzania w oparciu o tę podstawę prawną. Ważne wyjaśnienie: Jeśli zdecydujesz się odwołać swoją zgodę, nie może to mieć wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych przed wycofaniem zgody. 6.8. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (we Francji CNIL: www.cnil.fr). W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy o przesłanie reklamacji (w towarzystwie swojej poczty e-mail, nazwisko, imię, kopię dokumentu tożsamości i adresu pocztowego) do przekazania ochrony danych LLC EVERTE przez e-mail kontaktowy @ bear- and-bunny.com W ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca od daty otrzymania reklamacji wyślemy Ci odpowiedź. 7. COOKIES 7.1. Co to jest plik cookie Podczas przeglądania strony internetowej, takie jak strony LLC EVERTE, może następnie, w zależności od wyboru, w brzmieniu na odbiorniku (komputer, telefon lub tablet), za pośrednictwem przeglądarki, w pliku tekstowym. Ten plik tekstowy nazywa się COOKIE. Ten plik cookie pozwala następnie stronie internetowej, takiej jak LLC EVERTE, w wyznaczonym okresie ważności lub rejestracji pliku cookie, zidentyfikować odbiorcę używanego podczas kolejnej wizyty. Jedynie wystawca pliku cookie może odczytać lub zmodyfikować informacje zawarte w tym pliku cookie. 7.2. Do czego służą pliki cookie na fr.bear-and-bunny.com Różne rodzaje plików cookie można podzielić na kategorie. Niektóre z nich są wydawane bezpośrednio przez LLC EVERTE i jej usługodawców, ale niektóre czasami pochodzą od firm zewnętrznych. 7.2.1. Pliki cookie wydawane przez LLC EVERTE i jej usługodawców Istnieje kilka kategorii plików cookie, które mogą znaleźć się na Twoim wydawcy podczas przeglądania naszej strony internetowej: 7.2.1.1. Niezbędne pliki cookie Aby uzyskać dostęp do naszej witryny, niezbędne są niezbędne pliki cookie, na przykład używane do złożenia zamówienia. Jeśli ich nie było, możesz mieć problemy z poruszaniem się po stronie i nie możesz złożyć zamówienia. Niezbędne pliki cookie umożliwiają również LLC EVERTE śledzenie swojej działalności. Mogą być umieszczone w nadajniku przez LLC EVERTE lub przez jej usługodawców. 7.2.1.2. Analityczne i personalizacja ciasteczka analityczne i personalizacji cookies nie są obowiązkowe, będą one pozwalają nam ułatwić badania, optymalizować swoje doświadczenia z nami, będziemy mogli dzięki nim lepiej kierować swoje oczekiwania, a także dostosować nasze oferty i zmaksymalizować organizację nasza strona. 7.2.1.3. Reklamowe pliki cookie Reklamowe pliki cookie są wyświetlane w obszarach reklamowych naszej witryny. Interesuje Cię to, aby Twój czas przeglądania był lepszy i zoptymalizowany poprzez prezentowanie ofert i reklam, które są dla Ciebie odpowiednie. Aby to zrobić, reklamowe pliki cookie będą kierować Twoje oczekiwania w czasie rzeczywistym i oferować treści reklamowe dostosowane do Twoich aktualnych pragnień i zainteresowań, poprzez Twoją ostatnią historię przeglądania na innych stronach. Ma to na celu uniknięcie prezentowania Ci treści reklamowych, które Cię nie interesują. Jednocześnie LLC EVERTE woli widzieć swoje oferty i reklamy oferowane użytkownikom, którzy będą nimi zainteresowani. Oferowane treści reklamowe mogą zawierać pliki cookie wydawane przez LLC EVERTE lub przez jej dostawców lub przez osoby trzecie poprzez powiązanie pliku cookie z treścią reklamową reklamodawcy. 7.2.2. Pliki cookie wydawane przez firmy zewnętrzne Osoby trzecie wykorzystujące pliki cookie w naszym serwisie stosują w tym celu własną politykę prywatności. Te pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z naszej witryny. 7.2.3. Cookies wydane przez aplikacje firm trzecich zintegrowane naszej stronie Podczas przeglądania naszej strony, możemy zawierać aplikacji komputerowych od strony trzeciej, w celu zaoferowania Państwu możliwość dzielenia się treściami i / lub swoją opinię z naszej strony z innymi ludźmi, na na przykład, gdy klikasz przycisk udostępniania lub polubienia przycisków pochodzących z sieci społecznościowych. Te sieci społecznościowe mogą następnie zidentyfikować Cię za pomocą tych przycisków, nawet jeśli nie korzystałeś z nich podczas nawigacji w witrynie. Mogą to zrobić, jeśli podczas ostatniego przeglądania strony byłeś jednocześnie połączony lub aktywny na swoim nadajniku z siecią społecznościową. Nie mamy kontroli nad zastosowaniami, których używają, ani danymi, które posiadają. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania Twoich danych i treści reklamowych, możesz przejść do swoich sieci społecznościowych i zapoznać się z ich polityką prywatności. Dzięki tym zasadom powinieneś być w stanie zarządzać swoimi ustawieniami zgodnie ze swoimi preferencjami na kontach użytkowników każdej z sieci społecznościowych, w których jesteś zarejestrowany. Polityka prywatności dla wyżej wymienionych sieci społecznych, kliknij na sieci społecznej swojego wyboru: Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation Twitter https://twitter.com/fr/tos Google +: https://policies.google.com/termshl=fr Odnośnie naszej sieci reklamowej, możemy przypomnieć, jak wspomniano wcześniej tylko, że wszystkie nasze powierzchnie reklamowe mogą zawierać pliki cookie stron trzecich (reklama u początków reklamy prezentowane osoby trzeciej dostawcy reklamodawcy). Mogą zatem z tych ciasteczek i czasie wyznaczonym dla ich ważności, oferta reklamy w miejscach udostępnionych dla reklam osób trzecich, określenie liczby zawartości oferują w naszych pomieszczeniach, poznać odbiorców tych reklam i liczbę kliknięć; dzięki temu będą mogli dochodzić należnych im kwot i ustalać swoje statystyki. Mogą również wiedzieć, że nadawcą jest ten, który wcześniej odwiedził inną witrynę zawierającą jedną z ich reklam, a zatem kierować do Ciebie i spersonalizować swoje treści, jeśli to konieczne. 7.3. Opcje oferowane przez oprogramowanie przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome itp.). Oprogramowanie Twojej przeglądarki zawiera wiele dostępnych opcji, które możesz dostosować do swoich preferencji. W ten sposób możesz zaakceptować lub nie pliki cookie na swoim nadajniku. Jeśli jednak zdecydujesz się zaakceptować przechowywanie tych plików cookie na swoim wystawcy, podczas odwiedzania witryn lub treści zawierających pliki cookie zostaną one automatycznie zapisane u Twojego wystawcy. W zależności od swoich preferencji, możesz aktywować przypomnienie z pytaniem, czy akceptujesz lub odrzucasz pliki cookie przed ich potencjalną rejestracją, lub odmawiać za każdym razem tej rejestracji plików cookie u swojego wydawcy. Należy jednak podkreślić, że wybory dokonywane podczas tego ustawienia mogą umożliwiać modyfikację lub zmianę przeglądania Internetu lub niektórych witryn lub usług, które wymagają użycia tych plików cookie (takich jak złożenie zamówienia na naszej stronie w przykładach). W przypadku, że wolisz odmówić cookies na swoim nadawcy lub usunąć te, które już zarejestrowany, możemy odrzucić wszelką odpowiedzialność za skutki tej zmiany w funkcjonowaniu naszych usług, które mogłyby wynikać z niezdolności naszych usług do rejestru lub ' mieć dostęp do plików cookies, które są wykorzystywane do ich działania. 7.3.1. Jak wybrać opcje w zależności od przeglądarki Masz różne opcje i możliwe wybory w zależności od przeglądarki. Aby mieć więcej, możesz zajrzeć do menu pomocy tego. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR Chrome: http : //support.google.com/chrome/bin/answer.pyhl=fr&hlrm=pl&answer=95647 Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les% 20cookies Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 8. PRZEKAZYWANIE POZA UNII EUROPEJSKIEJ W większości przypadków Twoje dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Jednakże, gdy nasi usługodawcy znajdują się w krajach poza Unią Europejską, udostępniamy niektóre Twoje dane w krajach trzecich, na przykład w krajach trzecich, w których Komisja Europejska nie przeprowadziła oceny poziomu zgodności. W tym przypadku możemy wykonać niezbędne, aby ta wymiana danych odbywa się zgodnie z przepisami i przyległych, która jest zagwarantowana ochrona prywatności i praw podstawowych (na przykład z wykorzystaniem klauzul umownych Komisji Europejskiej). Organ Ochrony Danych może, jeśli o to poprosisz, udzielić Ci więcej informacji na temat przekazywania danych. 9. środki bezpieczeństwa Dzięki środków technicznych i organizacyjnych, które bierzemy, możemy zagwarantować poziom bezpieczeństwa zgodnie z zagrożeń dla praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do zagadnień wymienionych w punkcie 2. W tym bierzemy pod uwzględniać pochodzenie, zakres, kontekst, koszty i stan wiedzy, cele przetwarzania, ale także zidentyfikowane zagrożenia. Ponadto jesteśmy na bieżąco z branżowym standardem bezpieczeństwa kart płatniczych PCI DSS, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo. 10. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANA DECYZJA Poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, z którego korzystamy (np. profilowanie), podlegasz wobec Ciebie skutkom prawnym. Wszystko to jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami. W ten sposób możemy zaoferować i wykonać automatyzację identyfikacji i płatności klientów w 4x. Podstawą tej operacji jest analiza różnych zmiennych dotyczących rodzaju produktów, zamawianych usług czy profilu klienta. Jeśli ryzyko zostanie ocenione na podstawie tych statystyk jako zbyt duże (oszustwo / nieopłacone), ta metoda płatności nie będzie oferowana. Jeśli jednak chcesz, możesz uzyskać interwencję człowieka, chociaż decyzje są zautomatyzowane, więc możesz wyrazić swoją opinię i / lub sprzeciwić się automatycznej decyzji. 11. zasady aktualizacji i rewizji naszej polityki dane osobowe będą aktualizowane w razie potrzeby, aby zawsze być zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony danych (wszystkie trzy (3) co najmniej lat).vos données (tous les trois (3) ans au minimum).