CGV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN KLANT CONSUMENT

 

 

 

Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSINGSGEBIED 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de AV) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door LLC EVERTE (het Bedrijf). 1.2 Elke bestelling die op de LLC EVERTE-website wordt geplaatst, impliceert de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan de Franse wetgeving. Deze AV maken daarom integraal deel uit van het Contract tussen de Klant en het Bedrijf. Ze zijn volledig tegenstelbaar aan de Klant die verklaart ze gelezen en aanvaard te hebben, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen. 1.3 Deze AV zijn van toepassing op elke Bestelling geplaatst door een meerderjarige natuurlijke persoon die optreedt als consument. De Klant verklaart dus dat hij een natuurlijke persoon is die ouder is dan 18 jaar en handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit vallen. Hij erkent de volledige capaciteit te hebben om een verbintenis aan te gaan bij het plaatsen van een Bestelling en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe elementen te verstrekken met betrekking tot zijn identiteit. 1.4 Beperking: Zijn uitdrukkelijk van de werkingssfeer van deze T & Cs personen die handelen in een professionele hoedanigheid uitgesloten, dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit zeggen ; liberaal of agrarisch, ook als ze handelen in naam of voor rekening van een andere beroepsbeoefenaar. Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen. 1.5 De AV van toepassing op elke bestelling zijn die van kracht zijn op de datum van betaling of van de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de opdracht. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze op elk moment wijzigen, door de publicatie van een nieuwe versie op haar website. Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op de website van het bedrijf op het volgende adres: fr.bear-and-bunny.com en kunnen worden gedownload in pdf-formaat.t pdf.

 

 

 

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN HET ONLINE CONTRACT 2.1. Bestelproces Om een of meerdere Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Zodra zijn selectie compleet is, moet hij zijn mand aan de Orde (1 klik) plaats in dit stadium te bevestigen, wordt de klant doorgestuurd naar een pagina met daarin: een overzicht van de geselecteerde producten, de bijbehorende prijzen, de voorwaarden en bezorgkosten. Het is dan aan hem om de inhoud van zijn mandje te controleren en eventueel te corrigeren. Deze AV. Het is aan hem om ze aandachtig te lezen alvorens de hele Orde te valideren. Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelmandje en het lezen van de Algemene Voorwaarden (2e klik) vormt de sluiting van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik resulteert in een betalingsverplichting van zijn kant. De Klant wordt dan doorgestuurd naar de betaalpagina. Hij kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betaalmethoden en gaat over tot de betaling van zijn Bestelling. Na het valideren van zijn Bestelling en het uitvoeren van zijn betaling, ontvangt de Klant op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om zijn account aan te maken, een bevestigingsbericht van het Bedrijf. Dit bericht bevat, in pdf-formaat: het overzicht van zijn bestelling (geselecteerd product, prijs, voorwaarden en leveringskosten); De identificatie specificeert de EVERTE LTD LLC en zijn activiteit; Het Ordernummer; De voorwaarden en het herroepingsformulier; Deze AV in pdf-formaat. In het geval dat de orderbevestiging niet wordt ontvangen, wordt de klant aangeraden contact op te nemen met het bedrijf via het contactformulier op de site. De Klant ontvangt dan een in elektronische vorm verzonden aankoopfactuur, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. De Klant wordt ten zeerste aangeraden dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur te bewaren, die hem ook in elektronische vorm wordt toegezonden, aangezien deze documenten kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract. 2.2 Geval van weigering van de validatie van de Bestelling door het Bedrijf Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw Bestelling te weigeren om elke legitieme reden, waaronder bijvoorbeeld: Bestelling die niet in overeenstemming is met de AV; Bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met het normale gebruik door een consument Klant; Niet-betaling van een eerdere Bestelling of lopend geschil met betrekking tot een eerdere Bestelling; Vermoeden van fraude op het bevel (ondersteund door een bundel consistent bewijs)..

 

 

 

Artikel 3 - Productspecificaties en -beschikbaarheid 3.1 productspecificaties De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectievelijke prijzen zijn ter beschikking gesteld van de Klant op de websites van het bedrijf, evenals, in voorkomend geval, informatie over het gebruik van het product. Hoewel het Bedrijf er redelijkerwijs voor zorgt dat de Specificaties nauwkeurig zijn, worden dergelijke Specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, verstrekt door de leveranciers van het Bedrijf. Bijgevolg wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de Specificaties. De specificaties worden gedetailleerd en in het Frans weergegeven. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video's of foto's van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het productaanbod en hun prijzen worden vermeld op de websites van het bedrijf. 3.2 Beschikbaarheid van producten Productaanbiedingen zijn geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. Deze productbeschikbaarheid wordt normaal gesproken aangegeven op de specifieke productpagina. Echter, voor zover de onderneming niet reserve voorraad (behalve in specifieke gevallen van producten aangeduid als pre-order op de product sheet), het plaatsen van een product in de mand niet absoluut garant voor de beschikbaarheid van het product. Product als de prijs . In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is na validatie van de Bestelling van de Klant, zal het Bedrijf dit onmiddellijk per e-mail informeren. De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals elk bedrag dat voor de Bestelling is betaald. Als de Bestelling echter andere Producten bevat dan die welke niet meer beschikbaar zijn, worden deze aan de Klant geleverd en worden de leveringskosten niet vergoed.

 

 

Artikel 4 PRIJS VAN DE PRODUCTEN 4.1 Referentieprijzen vermeld op de sites De referentieprijs van de Producten die op de site worden aangeboden, is de prijs die wordt aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. Anders is het een prijs die wordt bepaald op basis van de prijzen waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaren die het distribueren. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe aanbevolen prijs voor het Product meedeelt of zodra de prijs die in het bord met borden wordt aangerekend, wordt gewijzigd. 4.2 Wijziging van de prijzen aangegeven op de sites De prijzen van de Producten staan vermeld op de productbeschrijvingspagina's. Ze worden aangegeven exclusief belastingen, douanerechten en verzendkosten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de site op het moment van validatie van de Bestelling. 4.3 Prijzen van de producten Voor zover veel producten worden geïmporteerd uit het buitenland (buiten de Europese Unie) op verzoek van de klanten, de prijzen van de producten worden verkocht via websites worden opgesteld in euro, exclusief belastingen (exclusief BTW en exclusief rechten. Douane), tenzij anders aangegeven. Ze worden precies bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze worden ook aangegeven in euro's exclusief belasting (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de pagina Productbestelling en exclusief specifieke verzendkosten. Prijzen van de producten zijn exclusief BTW bij invoer, de invoerbelastingen of douanerechten, die moet worden betaald bij het optellen en zal volledig voor rekening van de klant, die aansprakelijk is voor deze belastingen als de ontvanger. Van het product. De prijzen van de Product(en) zijn exclusief de kosten van verpakking, verpakking, verzending, transport, verzekering en aflevering van de Product(en) op het afleveradres. 4.4 Betaling van belastingen De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van invoer-btw tijdens de inklaring van het Product. Het kan zijn dat u invoer-btw moet betalen. Voor zover deze belasting niet onder de verantwoordelijkheid van de Maatschappij valt, kan zij niet worden verplicht deze belasting terug te betalen. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief btw automatisch berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. De Vennootschap heeft geen zeggenschap over deze rechten en bedragen. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn zijn verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het bedrijf nodigt de klant daarom uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de betreffende lokale autoriteiten. Artikel 5 BETALING VAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN 5.1 Tijdstip van betaling De betaling van de volledige prijs van de Bestelling dient onmiddellijk na validatie van de Bestelling te geschieden. De Maatschappij kan bij wijze van uitzondering betaling in termijnen toestaan, in het bijzonder rekening houdend met het te betalen bedrag en voor zover zij kennis heeft van de betrokken Klant. De Vennootschap is echter niet verplicht om dergelijke betalingsvoorwaarden toe te kennen. In het geval van een bepaalde situatie kan de Klant een verzoek indienen door contact op te nemen met de Klantenservice van het Bedrijf op het volgende adres: Contact@bear-and-bunny.com. 5.2 Betaling methoden om te betalen voor zijn orde, de klant kan kiezen tussen verschillende betaalmethoden: Betaling per bankkaart. Alleen bankkaarten gehecht aan een bankinstelling gevestigd in Frankrijk of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express) worden geaccepteerd en meester). De Klant garandeert de Onderneming dat hij over de nodige autorisaties beschikt om met de gebruikte bankkaart te betalen. Hij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis om met kaart te betalen onherroepelijk is en dat de mededeling van zijn bankkaartnummer een machtiging inhoudt om zijn rekening te debiteren tot het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten. Het bedrag wordt afgeschreven op het moment van validatie van de Bestelling. Betalingen per bankkaart worden gedaan via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de gecommuniceerde bankkaarten profiteert van het SSL-coderingsproces. Betaling via Paypal Betaling via Paypal wordt geaccepteerd tot een limiet van 1.000. Er wordt op gewezen dat in het geval van gebruik van deze betalingsmethode, de Algemene gebruiksvoorwaarden van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, een aanvulling zijn op deze AV. Betaling door middel van vouchers en/of promotiecodes Vouchers en/of promotiecodes uitgegeven door het Bedrijf kunnen worden gebruikt om de gehele of een deel van de Bestelling te betalen. Deze vouchers en/of actiecodes zijn eenmalig geldig. In het geval van een poging om de vouchers en/of promotiecodes op frauduleuze wijze te gebruiken, kan het Bedrijf overgaan tot de volledige annulering van de Bestelling. In het algemeen behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Bestelling op te schorten en/of te annuleren in geval van weigering van betalingsmachtiging door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van de Bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om van de betaalmethoden op te schorten op elk gewenst moment, in het bijzonder in het geval dat een payment service provider biedt niet langer de dienst gebruikt of in het geval van een geschil met een klant in verband met een eerdere bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een orderverificatieprocedure op te zetten die bedoeld is om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder hun medeweten. Als onderdeel van deze controle, kan de Klant worden gevraagd via e-mail of per post te sturen naar het bedrijf een kopie van een identiteitsbewijs, bewijs van adres, alsmede een kopie van de bankpas gebruikt voor de betaling.. Nauwkeurige informatie over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van zijn gegevens te bewaren) zal in geval van verificatie aan de Klant worden meegedeeld. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden documenten.es.

 

 

 

 

Artikel 6 - ONTVANGSTBEWIJS VAN LEVERING 6.1 Levering Voordat de Bestelling wordt gevalideerd, deelt het Bedrijf aan de Klant informatie mee over de verschillende leveringsmethoden en hun respectievelijke prijzen. Na de keuze van de leveringsmethode door de Klant, geeft het Bedrijf hem een schatting van de leveringstermijn. Het Bedrijf zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het (de) Product(en) wordt/worden geleverd op of voor de geplande leveringsdatum. In geval van moeilijkheden verbindt de Vennootschap zich ertoe om snel met de Klant te communiceren om hem te informeren en om samen met hem een gepaste oplossing te zoeken. Luchttransport, verzending en/of levering van het (de) Product(en) komen volledig voor rekening van de Klant ("Bezorgkosten"). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die aan de Klant wordt gefactureerd op het moment van de Bestelling. Anderzijds zijn eventuele douanekosten niet inbegrepen in de prijs die door het Bedrijf aan de Klant wordt gefactureerd. Afhankelijk van de door de Klant gekozen voorwaarden, zal de levering plaatsvinden op het door de Klant opgegeven adres of, indien van toepassing, op een door de Klant gekozen relaispunt uit de lijst met beschikbare punten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatie die voor de levering is verstrekt te controleren, omdat hij als enige verantwoordelijk blijft in het geval van een leveringsfout als gevolg van onvolledige of foutieve informatie. 6.2 Douaneafhandeling Op het moment van zijn aankoop koopt de Klant het product belastingvrij en wordt hij de importeur van het gekochte product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product. Hij is daarom met name verantwoordelijk voor het proces van invoer en inklaring van het product via lokale douanekantoren. Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling kan hij gevraagd worden om douanerechten te betalen (voor Producten met een douanewaarde groter dan 150). De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte van douanerechten tijdens de inklaring van het Product. Deze douanerechten, die niet door het Bedrijf aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf. Deze laatste kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze rechten. 6.3. Ontvangst Na ontvangst van het Product stemt de Klant ermee in te controleren of het Product compleet is en niet beschadigd is. Als er een afwijking wordt geconstateerd, moet de Klant binnen drie dagen (met uitzondering van feestdagen) na ontvangst van het Product contact opnemen met de Klantenservice van het Bedrijf. Elke klacht die na de deadline wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.ée.

 

 

 

 

 

Artikel 7 HERROEPING 7.1 Principe en termijn De Klant heeft het recht om, zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn Bestelling te herroepen. In het geval van een Bestelling van meerdere Producten, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste Product. Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden de prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant blijven. 7.2 Uitzonderingen In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot en met L. 221-28 van de Code, kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende opdrachten: Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de professional geen controle heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn waarschijnlijk zal voordoen; Levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd; Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen; Levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd; Levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen; Levering van alcoholische dranken waarvan de levering na dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde overeengekomen bij het sluiten van het contract afhankelijk is van schommelingen in de markt buiten de wil van de professional; Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en op uitdrukkelijk verzoek van hem, binnen de limiet van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren; Levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontgrendeld; Levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties; Gesloten op een openbare veiling; 7.3 Procedures voor het herroepingsrecht Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant het bedrijf van zijn voornemen de overeenkomst te herroepen, hetzij door het invullen van het standaardformulier, waarvan een model hieronder is weergegeven, of door middel van een verklaring het sturen zonder ambiguïteit en binnen de hierboven vermelde termijn van 14 dagen zijn voornemen tot herroeping kenbaar te maken. Modelformulier voor herroeping: Ter attentie van LLC EVERTE, (naam van de betreffende site), Klantenservice,. Ondergetekende ______ u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het product hieronder: Naam product: Datum van de bestelling en de ontvangst: Bestel nummer: Tracking nummer van het verzoek tot uitbetaling: Naam van de Klant: Klant Adres: Client Handtekening : (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend Datum: dit formulier moet worden aan de Vennootschap verzonden op één van de volgende adressen: voor papier in te dienen, om LTD LLC EVERTE, Dienst van de klant, 71-75 SHELTON STREET, Covent Garden Londen WC2H 9JQ voor een elektronisch verzenden naar het adres: Contact@bear-and-bunny.com de klant beschikt over een termijn van 14 dagen na de verzending van de kennisgeving van de terugtrekking aan het product aan de Vennootschap terug te keren in de originele verpakking, de retourkosten zijnde de verantwoordelijkheid van de klant. de producten moeten worden teruggestuurd in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) naar u toe niet opnieuw aangeboden door het bedrijf. In het geval van ontvangst van open, gebruikte, onvolledige, beschadigde of vervuilde Producten, zal het Bedrijf geen restitutie verlenen en kan het zelfs, indien het dit nodig en adequaat acht, de Klant aansprakelijk stellen voor waardevermindering van het Product. In het geval van terugkeer van het product onder de voorwaarden waarin de wet en deze Algemene Voorwaarden, zal de Vennootschap alle bedragen betaald door de Klant terug te betalen, verzendkosten inbegrepen, binnen 14 dagen na de kennisgeving van opzegging, tenzij het product niet wordt teruggegeven na . In dit geval zal het Bedrijf alleen terugbetalen na ontvangst en verificatie van de staat van het geretourneerde Product. Deze terugbetaling zal geschieden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de Bestelling heeft betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In geval van betaling per cadeaubon/promotiecode, wordt de Klant terugbetaald door ofwel nieuwe cadeaubonnen/promotiecodes toe te sturen voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat op dit formulier is betaald..

 

 

 

Artikel 8 GARANTIES 8.1 Wettelijke garanties De Onderneming blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het goed in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet, evenals voor verborgen gebreken van het verkochte artikel in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Wetboek. civil. Wanneer zij optreden in het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming (als bedoeld in de artikelen L.217-4 en volgende van de Code.), De Consumentenautoriteit Klant: De voordelen van een periode van 2 jaar vanaf de datum van afgifte tot en met mei treden kiezen tussen herstel of vervanging van het product, met inachtneming van de kosten omstandigheden als bedoeld in artikel L.217-9 van de Code is vrijgesteld van het verstrekken van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming gedurende 24 maanden na levering van het goed als de Product is nieuw, en gedurende 6 maanden na levering indien het Product tweedehands wordt verkocht. De klant kan er ook voor kiezen om op te treden in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, kan de klant kiezen tussen de resolutie van de verkoop of een verlaging van de prijs, in overeenstemming met het artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garanties gelden onafhankelijk van enige contractuele garantie. Reproductie van toepasselijke teksten L.217-4 Consumentencode De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het beantwoordt ook aan elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het hem door het contract wordt aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. L.217-5 Consumer Code Het goede voldoet aan de opdracht: 1 Wanneer het is geschikt voor het gebruik meestal verwachten van een vergelijkbaar goed en, indien van toepassing: - als het overeenkomt met de beschrijving door de verkoper gegeven en heeft de kwaliteiten die hij aangeboden aan de koper in de vorm van een monster of model; - als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of in etikettering; 2 Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. L.217-9 Consumentencode In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen reparatie en vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper indien deze keuze leidt tot een kennelijk onevenredige kost in vergelijking met de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit niet mogelijk is, te werk te gaan volgens de door de koper niet gekozen methode. L.217-12 Consumentenwet Actie wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na levering van de goederen. 1641 van het Burgerlijk Wetboek De verkoper is gebonden aan de waarborg voor verborgen gebreken in de verkochte item dat zij ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor het bestemd is te maken, of die zo veel dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou verminderen dit gebruik slechts een lagere prijs hebben gegeven, als hij ze had gekend. 1648 van het Burgerlijk Wetboek De vordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. [] 8.2 Fabrieksgarantie Bepaalde Producten die op de Site worden verkocht, genieten een contractuele garantie die wordt verleend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij het Bedrijf geen rechtstreekse partij is. Het bestaan van dit type garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke pagina van het Product. Indien de klant wenst te maken van deze garantie, moet hij het bedrijf door te geven aan de klantenservice en raadpleeg de voorwaarden voor de toepassing van de garantie zelf, die over het algemeen in het vak zijn inbegrepen. Met betrekking tot het product. Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de fabrieksgarantie de toepassing van wettelijke bepalingen met betrekking tot de wettelijke garantie van overeenstemming en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken niet uitsluit.es vices cachés.

 

 

Artikel 9 - BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS In het kader van de commerciële relatie verzamelt het Bedrijf, de verwerkingsverantwoordelijke, een bepaald aantal verplichte persoonsgegevens (inclusief in het bijzonder achternaam, voornaam, leveringsadres, enz. Die worden vermeld door een asterisk) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de Orde, het beheer van de commerciële relatie, de productie van statistieken en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap. Ze worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf het einde van het Contract. Het feit dat de Klant deze informatie niet meedeelt, zou de verwerking van zijn Bestelling onmogelijk maken. Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door het bedrijf, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de service, met inbegrip van in het bijzonder bedrijven die producten leveren of betalingen verwerken. Met betrekking tot deze persoonsgegevens heeft de Klant verschillende rechten: Recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens; Recht op rectificatie en verwijdering indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, doorgeven en bewaren van bepaalde gegevens verboden is; Recht om de gegevensverwerking te beperken, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren is gemotiveerd en het Bedrijf niet verhindert om te voldoen aan zijn regelgevende en wettelijke verplichtingen; Recht zich te verzetten tegen verwerking van gegevens (in het bijzonder in het geval van de verwerking voor commerciële prospectie) Recht op post-mortem richtlijnen met betrekking tot het opslaan, wissen en communicatie van uw persoonlijke gegevens recht om toestemming in te trekken tot de realisatie van bepaalde behandelingen te formuleren (de behandelingen uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming wettig blijven) Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL. Om hun rechten uit te oefenen, kan de cliënt een verzoek aan de Vennootschap te sturen, door middel van: een brief gericht aan de Company LLC EVERTE, moet het verzoek moet het e-mailadres van de Klant, hun namen, voornamen, postadres te vermelden en vergezeld gaan van een kopie van hun dubbelzijdig identiteitsbewijs. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt hem een reactie gestuurd.

 

 

Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Tenzij specifiek anders vermeld op een Productpagina, resulteert de verkoop van Producten op de site niet in enige overdracht van intellectueel eigendom op de verkochte Producten. Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf of hun oorspronkelijke eigenaar. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV.

 

Artikel 11 - OVERMACHT De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. Het Bedrijf zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

 

 

Artikel 12 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het (de) Product(en) door de Klant, met inbegrip van in het bijzonder een wijziging of een wijziging van het (de) Product(en) die niet is goedgekeurd door het Bedrijf..

 

 

Artikel 13 Opschorting ANNULERING VAN rekening van de vennootschap behoudt zich het recht voor op te schorten of de rekening van een cliënt die de bepalingen van de T & Cs in strijd te beëindigen, of in het algemeen de toepasselijke wettelijke bepalingen, zonder afbreuk te doen aan eventuele schade die de Vennootschap kan claimen. Society . Iedereen wiens account is opgeschort of gesloten, mag vervolgens geen nieuwe account bestellen of een nieuwe account aanmaken op de site, zonder de voorafgaande toestemming van het bedrijf.é.

 

 

Artikel 14 ARCHIVERING BEWIJS Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormt de door de Vennootschap geregistreerde informatie het bewijs van alle transacties. Tijdens elke Bestelling wordt het Bestellingsoverzicht per e-mail naar de Klant gestuurd en gearchiveerd op de website van het Bedrijf. De archivering van communicatie tussen het bedrijf en de klant wordt uitgevoerd in geautomatiseerde registers die gedurende 5 jaar worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden. Deze registers, waarop de uitwisselingen worden vastgelegd op een betrouwbare en duurzame drager, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en het Bedrijf. Ze kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract. De archivering van de mededelingen, de bestelling, de details van de bestelling, evenals de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het burgerlijk wetboek. Deze informatie kan worden overgelegd als bewijs van het contract. De Klant heeft op verzoek toegang tot gearchiveerde items via Contact@bear-and-bunny.com.m.

 

 

Artikel 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AGV Indien een van de bepalingen van deze AGV nietig is, worden deze als ongeschreven beschouwd, maar leiden niet tot nietigheid van alle contractuele bepalingen. Elke tolerantie van de kant van de Vennootschap, in de toepassing van alle of een deel van de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van deze T & C's, ongeacht de frequentie en duur, voor een wijziging van de T & Cs vormen, noch het genereren van een eventuele recht voor de Klant.

 

 

 

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht. Bij problemen staat de Klantenservice tot uw beschikking om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een rechtstreekse oplossing met de klantenservice heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgezet om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform geeft deze klachten vervolgens door aan een bevoegde nationale bemiddelaar. U kunt toegang krijgen tot dit platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..